İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerinden biri de iletişimi etkin bir şekilde kullanabilmesidir.

Başarılı şirketler ile sıradan şirketleri de birbirinden ayıran iç iletişimin şirket içinde sağlıklı yürüyüp yürümediğidir.

Etkin bir iç iletişim, zaman kaybına neden olan gereksiz iletişim ortadan kaldırılması, zayıf iletişim nedeniyle bilgi eksikliğinden oluşan olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını sağlar.

İç iletişim eğitiminde, kurumsal şirketlerde eğitimin nasıl olduğu, neleri yanlış yaptığımızı ve doğru pratiklerin neler olduğu örnekleriyle anlatılmaktadır.