Problemsiz işyeri mi olur. Olmaz tabi, her işyerinde ister büyük ister küçük bir çok problem vardır. Bu problemlerin bazıları sistemsel, bazıları ise münferit problemlerdir.

Burada asıl söz konusu olan bu problemlere yaklaşım tarzımız, çözme sistemimiz ve problem çözerken kullanılacak bütün dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir.

Genel olarak problem çözme teknikleri;

  • Problemin ortaya konulması/tanımlanması
  • Problemin kaynağının tespit edilmesi,
  • Durumun analiz edilmesi
  • Olası çözümlerin bulunması
  • Ve en uygun çözümün seçilmesi ve uygulanmasından oluşur.

Problem çözme teknikleri eğitiminde bu yöntemler kullanılan problem çözme teknikleriyle birlikte uygulamalı olarak anlatılmaktadır.