Genel olarak önemli görülen ancak farkındalık olmadığı için genellikle doğru hesaplanmadığı için satışlarda karı veya zararı kontrol almada zorluk çıkartan ürün/hizmet maliyetleri konulan fazla kar marjlarıyla kontrol altında tutulur gibi görünür.

Bazı şirketler buna rağmen hata yapar karlıyız diye görünürken birden ne olduğunu anlamadan kendisini aşırı borç içerisinde bulur ve küçük meblağlı bir çekin geri dönüşü ile konkordato ve maalesef iflas durumuna geçer. Bu kötü senaryonun daha ehveni ise bu türden şirketlerin yıllarca faaliyet gösterip sermaye yetersizliği nedeniyle yerinde sayması ve büyüyememesidir.

Ürün/Hizmet Maliyet Hesaplama eğitimimizde şirketinizde üretilen ürün doğrultusunda ürün maliyetlerinin nasıl hesaplanması ve nasıl kontrol altında tutulması gerektiği örneklerle anlatılacaktır.